Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Spółka Expert.Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej również jako „Expert.Legal”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu dostępnego pod adresem: www.expertlegal.pl. Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach powyższego serwisu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa naszego serwisu została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerami.

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. „Polityka Prywatności” – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności w Expert.Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

 2. „Serwis internetowy” – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.expertlegal.pl prowadzony przez Expert.Legal.

 3. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności Serwisu internetowego.

2. GROMADZENIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

 1. Za wyjątkiem danych przekazywanych nam przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego, nie gromadzimy żadnych innych danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników Serwisu internetowego. Do celów administrowania Serwisem internetowym w dziennikach logów gromadzone są informacje o osobach odwiedzających nasz Serwis internetowy. Informacje te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Nie zabiegamy, ani nie podejmujemy żadnych działań mających na celu identyfikację osób odwiedzających Serwis internetowy.

 2. Podobnie jak w przypadku większości serwisów WWW, nasz Serwis internetowy przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. W plikach logów naszego serwera WWW są przechowywane następujące informacje:

  1. publiczny adres IP komputera z którego zostało wysłane zapytanie (w niektórych przypadkach może to być bezpośrednio komputer osoby odwiedzającej serwis),

  2. nazwa stacji osoby odwiedzającej serwis (identyfikacja przez protokół HTTP, o ile jest możliwa),

  3. czas nadejścia zapytania,

  4. pierwszy wiersz żądania HTTP,

  5. kod odpowiedzi HTTP,

  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę odwiedzającą serwis (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  8. informacje o przeglądarce, z której korzysta osoba odwiedzająca serwis,

  9. informacje o ewentualnych błędach, jakie wystąpiły przy realizacji zapytania HTTP.

 3. Powyższe informacje nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających nasz Serwis internetowy. Dla usprawniania działania naszego Serwisu internetowego sporadycznie analizujemy informacje zawarte w plikach z logami np. w celu ustalenia stron Serwisu Internetowego, które są odwiedzane najczęściej, czy zlokalizowania ewentualnych błędów Serwisu internetowego.

3. PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez Serwis internetowy w urządzeniu końcowym użytkownika, którą serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej Serwisu internetowego, między innymi:

 1. wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu internetowego — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Serwisu internetowego przez Użytkownika. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej Serwisu internetowego i poszczególnych podstronach,

 2. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu internetowego, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach, a ponadto tymczasowo zapisują treści, które Użytkownicy wpisują przy wypełnianiu formularzy w kreatorze dokumentów. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron Serwisu internetowego oraz utrzymywać stan sesji. Oznacza to że jeżeli Użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji, a tym samym po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła (o ile Użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie loginu i hasła) lub ponownie wpisywać treści do formularzy w kreatorze dokumentów, co sprzyja komfortowi korzystania ze stron Serwisu internetowego. Ponadto pliki cookies umożliwiają np. zapamiętanie produktów, które Użytkownik dodał do koszyka, co oznacza, że np. po przejściu na inną podstronę lub odejściu od urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, nie ma konieczności ponownego dodawania do koszyka produktów, które Użytkownik dodał już wcześniej,

 3. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu internetowego (jak wiele osób otwiera stronę internetową Serwisu internetowego, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Serwis internetowy i dostosowywać jego działanie do preferencji Użytkowników.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu internetowego przy jego przeglądaniu,

 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu internetowego (ochrona przed spamem),

 3. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu internetowego, co umożliwia nam ulepszanie jego zawartości.

W związku z powyższym w Serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies o funkcjonalnościach i w celach wskazanych powyżej, a ponadto wykorzystujemy zewnętrzne pliki cookies, tzn. pliki cookies gromadzone przez zewnętrzne narzędzia wykorzystywane przez Serwis internetowy, tj.:

 1. Serwis internetowy gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies i zostało skonfigurowane w ten sposób, że nie udostępnia na zewnątrz danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Więcej informacji o zasadach gromadzenia danych przez Google Analytics znajdziesz tutaj. Istnieje również możliwość pobrania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – więcej informacji znajdziesz tutaj,

 2. do ochrony naszego formularza kontaktowego przed spamem wykorzystujemy narzędzie Google Recaptcha. Więcej informacji znajdziesz w Polityce i Warunkach.

Przeglądarki internetowe, z reguły domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik Serwisu internetowego może jednak zmienić te ustawienia. Użytkownik ma możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć automatyczne przechowywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia. Efektem zmiany może być jednak ograniczenie a nawet utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień zezwalania na zapisywanie i przechowywanie plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w konkretnej przeglądarce internetowej, np.:

 1. w przeglądarce Microsoft Edge,

 2. w przeglądarce Mozilla Firefox,

 3. w przeglądarce Chrome,

 4. w przeglądarce Opera,

 5. w przeglądarce Safari.

4. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W przypadku przejścia na inne strony WWW, w każdym przypadku zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takiej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu internetowego.

5. DANE OSOBOWE

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Expert.Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Pragniemy zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w poszczególnych klauzulach informacyjnych dostępnych na stronie naszego Serwisu internetowego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W każdym przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia uruchomienia Serwisu internetowego.