Inne dokumenty w pakiecie [Wsparcie biznesu ]

Umowa najmu rzeczy (na czas określony)
Pakiet: Wsparcie biznesu
Wzór ten może być wykorzystany, jeżeli chcemy wynająć jakąkolwiek rzecz (np. sprzęt elektroniczny, wyposażenie, maszyny itp.) na czas określony.
59,99zł za 1 dokument
Umowa zlecenia
Pakiet: Wsparcie biznesu
Wzór może być wykorzystany w przypadku, w którym Zleceniobiorca nie jest: 1) osobą fizyczną która nie prowadzi działalności gospodarczej (tj. np. wykonuje zlecenie np. na rzecz swojego pracodawcy), albo 2) osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów z innymi zleceniobiorcami – tj. podmiotem, który ma status „przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi” w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
49,99zł za 1 dokument