Inne dokumenty w pakiecie [Wsparcie biznesu]

Umowa cesji
Pakiet: Wsparcie biznesu
Umowa cesji polega na przeniesieniu przez jeden podmiot na drugi wierzytelności wraz ze związanymi z nią prawami. Wierzytelność powinna być skonkretyzowana (dokładnie określenie stosunku, z którego wynika oraz kwoty wierzytelności).
79,99zł za 1 dokument
Umowa spółki cywilnej (maksymalnie 4 wspólników)
Pakiet: Wsparcie biznesu
Zawarcie umowy spółki cywilnej jest podstawowym elementem, który jest niezbędny do powstania spółki cywilnej. Umowa spółki cywilnej może zostać zawarta przez co najmniej dwa podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, tj. zarówno przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne (np. spółki prawa handlowego) lub inne jednostki organizacyjne.
129,99zł za 1 dokument