Pakiet Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy

W ramach dostępu do pakietu uzyskujesz pakiet podpisów Autenti - 10 podpisów w pakiecie kwartalnym, 40 podpisów w pakiecie rocznym. 

\r\n
Zamów pakiet dokumentów:
Pakiet kwartalny: 300,00zł/m-c w pakiecie
Pakiet roczny: 250,00zł/m-c w pakiecie
Co otrzymasz w cenie:
check-mark e-Szafa - wszystkie Twoje dokumenty w jednym miejscu
check-mark e-Podpis - podpisz dokument zdalnie przez naszą aplikację
check-mark Dokument w formacie PDF

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. W przypadku gdybyś planował zawrzeć taką umowę wyłącznie z jedną osobą – skorzystaj z innego dokumentu expert legal
49,99zł za 1 dokument
Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą)
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.
99,99zł za 1 dokument