Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej pracownikowi (trzeźwość)

Jest to pismo z którego możesz skorzystać w przypadku woli ukarania pracownika karą upomnienia lub nagany za: - stawienie się w pracy w stanie po użyciu alkoholu, lub - stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości, lub - stawienie się w pracy pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Regulamin pracy dla pracy biurowej
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Regulamin może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej. W regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
299,99zł za 1 dokument
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument upoważniający osobę dokonującą kontroli w imieniu pracodawcy do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości w stosunku do pracowników i innych osób w miejscu pracy.
9,99zł za 1 dokument