Zapytanie związku zawodowego o przynależność związkową Pracownika

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Jest to dokument, jaki należy przedłożyć do związku zawodowego, działającego u pracodawcy w celu weryfikacji, czy dany pracownik podlega ochronie związkowej – jest to niezbędne np. -w razie woli rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, - w razie woli nałożenia na pracownika kary porządkowej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Karę porządkową wymierza się pracownikowi za : -nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, - nieprzestrzegania sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, - opuszczenie stanowiska.
49,99zł za 1 dokument
Informacja o zasadach kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to pismo, którym można przekazać pracownikowi informacje o zasadach wyrywkowej kontroli trzeźwości lub kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w zakładzie pracy i jej podstawach w wewnętrznych przepisach prawa. Zanim skorzystasz ze wzoru dokumentu, upewnij się, że w Twoich dokumentach wewnętrznych - regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy czy odrębnym obwieszczeniu, istnieje podstawa prawna do wydania informacji.
Za darmo