Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Dokument do zastosowania w przypadku, gdy pracownikowi mają zostać zmienione warunki pracy ( miejsce pracy, stanowisko, wymiar etatu) i warunki płacy ( zmiana wysokości wynagrodzenia lub zasad wynagradzania) Zastrzeżenie – nie w każdym przypadku musi dojść do zmiany wynagrodzenia. Wypowiedzenie zmieniające nie musi być zastosowane w sytuacji powierzenia pracownikowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy innej pracy, niż określona w umowie o pracę, o ile odpowiada to kwalifikacjom pracownika i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Wniosek o przeliczenie wymiaru zasiłku
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli przed 26 kwietnia 2023 r. złożyłeś wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpocząłeś jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 26.04.2023.
Za darmo
Przedwstępna umowa o pracę
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
Jest to umowa, jaką możesz zawrzeć z kandydatem do pracy, który nie może od razu podpisać umowy o pracę, np. z uwagi na trwające zatrudnienie u innego pracodawcy.
29,99zł za 1 dokument