Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy

Jest to wniosek, jaki może złożyć pracownik, który skorzystał z pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia a obecnie chce przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Polecenie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
10,00zł za 1 dokument
Regulamin pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to regulamin, który ustala warunki wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników zakładu pracy. Regulamin zawiera również wzory niezbędnych załączników.
150,00zł za 1 dokument