Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną

Wzór wniosku pracownika o okazjonalną pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wzór oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Może zostać złożone w formie papierowej albo elektronicznej.
10,00zł za 1 dokument
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wykorzystaj w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej w trackie trwania stosunku pracy, albo w przypadku wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę, taka informacja winna być przekazana pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej
10,00zł za 1 dokument