Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy

Wniosek dla pracowników wychowujących dziecko, które nie ukończyło 8 roku życia, obejmuje wniosek o zastosowanie wobec niego, wg wyboru: - pracy zdalnej - systemu przerywanego czasu pracy - systemu skróconego tygodnia pracy - systemu świadczenia pracy w piątki, soboty, niedziele i święta - ruchomego czasu pracy - indywidualnego rozkładu czasu pracy -obniżenia wymiaru czasu pracy. 

Pismo do ręcznego uzupełnienia i wyboru właściwego zakresu wniosku. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o zachowaniu poufności
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, jaka może zostać zawarta z Pracownikiem przy zawarciu umowy o pracę, w sytuacji, kiedy Pracownik, w związku z zajmowanym przez siebie stanowiskiem, uzyska dostęp do istotnych dokumentów Pracodawcy, których treść wymaga zachowania poufności.
69,99zł za 1 dokument
Umowa o podnoszenie kwalifikacji - kurs
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w kursie, wybierz tą umowę.
49,99zł za 1 dokument