Wniosek o uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia

Z uwagi na zmianę zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, po nowelizacji kodeksu pracy z kwietnia 2023 r., pracownik pozostający w zatrudnieniu może zawnioskować o jej uzupełnienie, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Pismo informujące pracownika o odrzuceniu złożonego przez niego sprzeciwu od kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, jaki pracodawca może wykorzystać w sytuacji, kiedy pracownik złoży sprzeciw od ukarania karą porządkową – jeżeli pracodawca zdecyduje się na jego odrzucenie, powinien poinformować o tym fakcie pracownika, wskazując mu na przyczyny swojej decyzji, co umożliwia konstrukcja niniejszego pisma.
14,99zł za 1 dokument
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. W przypadku gdybyś planował zawrzeć taką umowę wyłącznie z jedną osobą – skorzystaj z innego dokumentu expert legal
49,99zł za 1 dokument