Wniosek o urlop opiekuńczy przewidziany w art. 173(1) Kodeksu pracy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlopu udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na okres próbny
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,  w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
29,99zł za 1 dokument
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracodawcy, u którego działają związki zawodowe
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
To wersja dla pracodawcy, u którego działa co najmniej 1 związek zawodowy. W takiej sytuacji pracodawca musi ustalić tekst Regulaminu w porozumieniu z takim związkiem lub związkami. Nie jest właściwy dla pracodawcy, u którego nie działa żadna organizując związkowa, gdyż taki z kolei musi dokonać uzgodnienia treści Regulaminu z przedstawicielem pracowników i skorzystać z wersji Regulaminu dla pracodawcy u którego nie działają związki.
299,99zł za 1 dokument