Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

Wniosek dla rodzica dziecka do lat 14 o zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze maksymalnym 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wniosek zawiera oświadczenie, iż drugi z rodziców/opiekunów nie korzysta z uprawnień na podstawie art. 188 K.p. w liczbie dni lub godzin, które będą wykorzystane przez pierwszego rodzic zgodnie z treścią wniosku.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia podyplomowe
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w studiach podyplomowych, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów licencjackich/magisterskich . Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów tego rodzaju przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument
Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to porozumienie, jakie możesz zawrzeć z pracownikiem, gdy ten wyrazi wolę wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej na niego kwarantanny.
14,99zł za 1 dokument