Wniosek o przeliczenie wymiaru zasiłku

Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli przed 26 kwietnia 2023 r. złożyłeś wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpocząłeś jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 26.04.2023. Z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., wynika, iż osoby, które przed 26 kwietnia 2023 r. złożyły wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpoczęły jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej w nowelizacji (81,5% od 26 kwietnia 2023 r., zamiast 80%), ale tylko jeśli złożą w terminie 21 dni od 26 kwietnia 20234 r. (czyli do 17 maja 2023 r.) wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. W razie złożenia w terminie takiego wniosku zasiłek w zmienionej (podwyższonej) wysokości przysługuje przez okres od 26 kwietnia 2023 r. do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na czas określony
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa o pracę na czas określony to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. że zawarta jest w niej data jej rozwiązania. Najistotniejszym jest, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami (pracownik-pracodawca), nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.
29,99zł za 1 dokument
Polecenie wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument, jaki pracodawca może złożyć pracownikowi w przypadku, kiedy zamierza mu powierzyć prace na innym stanowisku, niż to wyznaczone w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, np. z uwagi na chwilowy brak zatrudnienia na tym stanowisku, brak wystarczającego obłożenia pracą itp. Pracownik nie może odmówić pracodawcy wykonania takiego polecenia, jest ono wiążące dla pracownika.
14,99zł za 1 dokument