Wezwanie pracownika do złożenia wyjaśnień w związku ze zdarzeniem stanowiącym podstawę do nałożenia kary porządkowej

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

WYJAŚNIENIE: Kara porządkowa może zostać zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika – pismo to stanowi wzór wezwania pracownika do złożenia wyjaśnień.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia podyplomowe
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w studiach podyplomowych, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów licencjackich/magisterskich . Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów tego rodzaju przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument
Pełnomocnictwo z zakresu prawa pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument, jaki możesz zastosować, kiedy chcesz udzielić osobie fizycznej pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Pracodawcy we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy.
Za darmo