Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości

Jest to dokument upoważniający osobę dokonującą kontroli w imieniu pracodawcy do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości w stosunku do pracowników i innych osób w miejscu pracy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej pracownikowi (trzeźwość)
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to pismo z którego możesz skorzystać w przypadku woli ukarania pracownika karą upomnienia lub nagany za: - stawienie się w pracy w stanie po użyciu alkoholu, lub - stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości, lub - stawienie się w pracy pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Jeżeli z tych powodów chcesz nałożyć na pracownika karę pieniężną - skorzystaj z innego wzoru naszej bazy.
9,99zł za 1 dokument
Protokół z odmowy poddania się kontroli trzeźwości
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument, który można wykorzystać przy przeprowadzaniu kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy. Jego wzór powinien stanowić odpowiednio załącznik do regulaminu pracy/aneksu dotyczącego zmian w regulacjach regulaminu pracy w zakresie kontroli trzeźwości/obwieszczenia o kontroli trzeźwości. Dokument zawiera pola do samodzielnego uzupełnienia/wyboru potrzebnej wersji.
29,99zł za 1 dokument