Umowa zlecenia prac fizycznych zawierana z przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą )

Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, nie będziesz mógł mu wydawać wiążących poleceń, jedynie wskazówki zadań, zleceniobiorca co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu, chociaż możliwym jest wyznaczenie w umowie odpowiednich ram takiego działania. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie na własną odpowiedzialność i ryzyko

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to umowa, którą możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument
Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Ogólne, Umowy o pracę
Umowa ta może zostać zastosowana w przypadku, gdy dochodzi do indywidualnego powierzenia mienia pracownikowi – pracownik odpowiada w takim wypadku wyłącznie samodzielnie za powierzone mu mienie, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy.
49,99zł za 1 dokument