Umowa zlecenia prac fizycznych zawierana z przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą )

Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, nie będziesz mógł mu wydawać wiążących poleceń, jedynie wskazówki zadań, zleceniobiorca co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu, chociaż możliwym jest wyznaczenie w umowie odpowiednich ram takiego działania. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Informacja o zasadach kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to pismo, którym można przekazać pracownikowi informacje o zasadach wyrywkowej kontroli trzeźwości lub kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w zakładzie pracy i jej podstawach w wewnętrznych przepisach prawa. Zanim skorzystasz ze wzoru dokumentu, upewnij się, że w Twoich dokumentach wewnętrznych - regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy czy odrębnym obwieszczeniu, istnieje podstawa prawna do wydania informacji.
Za darmo
Regulamin pracy dla pracy biurowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Regulamin może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej. W regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
299,99zł za 1 dokument