Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu

Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący w trakcie trwania stosunku pracy, ale także po jego zakończeniu , skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący wyłącznie okres zatrudnienia lub wyłącznie okres zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
WYJAŚNIENIE: Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę można zawrzeć z pracownikiem w każdym czasie – niezależnie od ochrony jakiej podlega w chwili jego zawarcia czy innych przeszkód, które uniemożliwiałyby rozwiązanie umowy o prace jednostronnie przez pracodawcę.
19,99zł za 1 dokument
Umowa o używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest do umowa, jaką pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w przypadku, w którym stanowisko pracy pracownika wymaga możliwości przemieszczania a pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pojazdu służbowego – w tym celu pracownik wyraża zgodę na korzystanie ze swojego pojazdu prywatnego w celu realizacji zadań służbowych ( wykonywania powierzonej mu pracy).
49,99zł za 1 dokument