Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym w trakcie trwania stosunku pracy

Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący w trakcie zatrudnienia, skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący jednocześnie okres po ustaniu zatrudnienia lub wyłącznie okres po ustaniu zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenie kwalifikacji jest udział pracownika w studiach, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów podyplomowych. Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów podyplomowych przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument
Umowa o używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest do umowa, jaką pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w przypadku, w którym stanowisko pracy pracownika wymaga możliwości przemieszczania a pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pojazdu służbowego – w tym celu pracownik wyraża zgodę na korzystanie ze swojego pojazdu prywatnego w celu realizacji zadań służbowych ( wykonywania powierzonej mu pracy).
49,99zł za 1 dokument