Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po zakończeniu stosunku pracy

Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący po zakończeniu stosunku pracy, skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący jednocześnie okres zatrudnienia a lub wyłącznie okres zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o praktyki absolwenckie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
o umowa uregulowana w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – zgodnie z regulacją ustawy można przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
29,99zł za 1 dokument
Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia podyplomowe
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w studiach podyplomowych, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów licencjackich/magisterskich . Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów tego rodzaju przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument