Umowa o zachowaniu poufności

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Jest to umowa, jaka może zostać zawarta z Pracownikiem przy zawarciu umowy o pracę, w sytuacji, kiedy Pracownik, w związku z zajmowanym przez siebie stanowiskiem, uzyska dostęp do istotnych dokumentów Pracodawcy, których treść wymaga zachowania poufności.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Regulamin pracy dla pracy biurowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Regulamin może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej. W regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
299,99zł za 1 dokument
Wniosek o przeliczenie wymiaru zasiłku
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli przed 26 kwietnia 2023 r. złożyłeś wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpocząłeś jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 26.04.2023.
Za darmo