Umowa o używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych

Jest do umowa, jaką pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w przypadku, w którym stanowisko pracy pracownika wymaga możliwości przemieszczania a pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pojazdu służbowego – w tym celu pracownik wyraża zgodę na korzystanie ze swojego pojazdu prywatnego w celu realizacji zadań służbowych ( wykonywania powierzonej mu pracy).

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa zlecenia prac fizycznych zawierana z przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą )
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie bez działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument
Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu pracodawcy umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to dokument, jaki możesz wykorzystać, gdy chcesz rozwiązać swój stosunek pracy wraz z upływem obowiązującego Ciebie okresu wypowiedzenia.
19,99zł za 1 dokument