Umowa o używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych

Jest do umowa, jaką pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w przypadku, w którym stanowisko pracy pracownika wymaga możliwości przemieszczania a pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pojazdu służbowego – w tym celu pracownik wyraża zgodę na korzystanie ze swojego pojazdu prywatnego w celu realizacji zadań służbowych ( wykonywania powierzonej mu pracy).

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, przepisy prawa wymagają w niektórych sytuacjach współdziałania z przedstawicielami pracowników, w celu podjęcia kluczowych decyzji dla zakładu pracy i pracowników, min. dotyczących warunków pracy czy warunków bezpieczeństwa, ale także w celu wprowadzenia wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy.
99,99zł za 1 dokument
Pismo informujące związek zawodowy o odrzuceniu sprzeciwu pracownika od nałożonej na niego kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Niniejsze pismo stanowi wzór informacji do związku zawodowego reprezentującego pracownika, którego dotyczy ukaranie karą porządkową. Jest to wzór obowiązkowego pisma, jakie należy skierować do organizacji związkowej na etapie rozpoznawania sprzeciwu pracownika od nałożonej kary, a w zasadzie odrzucenia tego sprzeciwu, w przypadku gdy pracownik przez daną organizację jest reprezentowany.
9,99zł za 1 dokument