Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą) - KTW

Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Pismo informujące związek zawodowy o odrzuceniu sprzeciwu pracownika od nałożonej na niego kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Niniejsze pismo stanowi wzór informacji do związku zawodowego reprezentującego pracownika, którego dotyczy ukaranie karą porządkową. Jest to wzór obowiązkowego pisma, jakie należy skierować do organizacji związkowej na etapie rozpoznawania sprzeciwu pracownika od nałożonej kary, a w zasadzie odrzucenia tego sprzeciwu, w przypadku gdy pracownik przez daną organizację jest reprezentowany.
9,99zł za 1 dokument
Pismo zwracające wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 179(1 )/ art. 182(4) Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Skorzystaj ze wzoru będąc pracodawcą, jeżeli pracownik przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 179(1) lub art. 182(4) (tzw. długi wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części), ale nie rozpoczął jeszcze korzystania z tego urlopu w dniu 26 kwietnia 2023 r.
Za darmo