Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą)

Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu pracodawcy umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to dokument, jaki możesz wykorzystać, gdy chcesz rozwiązać swój stosunek pracy wraz z upływem obowiązującego Ciebie okresu wypowiedzenia.
19,99zł za 1 dokument
Umowa o pracę na okres próbny
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,  w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
29,99zł za 1 dokument