Umowa o praktyki absolwenckie

To umowa uregulowana w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – zgodnie z regulacją ustawy można przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Praktyka może odbywać się nieodpłatnie lub odpłatnie (wtedy wynagrodzenie miesięczne nie może przekraczać dwukrotnej wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ). Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu pracodawcy umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to dokument, jaki możesz wykorzystać, gdy chcesz rozwiązać swój stosunek pracy wraz z upływem obowiązującego Ciebie okresu wypowiedzenia.
19,99zł za 1 dokument
Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą)
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.
99,99zł za 1 dokument