Umowa o praktyki absolwenckie

To umowa uregulowana w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – zgodnie z regulacją ustawy można przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Praktyka może odbywać się nieodpłatnie lub odpłatnie (wtedy wynagrodzenie miesięczne nie może przekraczać dwukrotnej wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ). Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to porozumienie, jakie możesz zawrzeć z pracownikiem, gdy ten wyrazi wolę wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej na niego kwarantanny.
14,99zł za 1 dokument
Umowa o zachowaniu poufności
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, jaka może zostać zawarta z Pracownikiem przy zawarciu umowy o pracę, w sytuacji, kiedy Pracownik, w związku z zajmowanym przez siebie stanowiskiem, uzyska dostęp do istotnych dokumentów Pracodawcy, których treść wymaga zachowania poufności.
69,99zł za 1 dokument