Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. okres nieobecności zastępowanego pracownika z uwagi na jego usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną np. korzystaniem z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski. W przypadku gdyby stałym miejscem wykonywania pracy było miejsce poza Polską, wybierz inny dokument – umowę o pracę poza granicami Polski.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to umowa, którą możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument
Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą)
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.
99,99zł za 1 dokument