Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. okres nieobecności zastępowanego pracownika z uwagi na jego usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną np. korzystaniem z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski. W przypadku gdyby stałym miejscem wykonywania pracy było miejsce poza Polską, wybierz inny dokument – umowę o pracę poza granicami Polski.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą) - KTW
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.
99,99zł za 1 dokument
Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenie kwalifikacji jest udział pracownika w studiach, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów podyplomowych. Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów podyplomowych przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument