Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. że zawarta jest w niej data jej rozwiązania. Najistotniejszym jest, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami (pracownik-pracodawca), nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące, automatycznie po przekroczeniu tego okresu staje się umową zawartą na czas nieokreślony ( a więc bez daty jej rozwiązania). Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą)
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.
99,99zł za 1 dokument
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem tworzy bardziej trwały stosunek pracy względem pozostałych umów o pracę, nie wskazujemy w takiej umowie daty zakończenie jej obowiązywania. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, w razie konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, należy mu podać przyczyny podjęcia takiej decyzji ( takiego wymogi nie mają umowy o pracę innego rodzaju – na czas określony i próbny)
29,99zł za 1 dokument