Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. że zawarta jest w niej data jej rozwiązania. Najistotniejszym jest, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami (pracownik-pracodawca), nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące, automatycznie po przekroczeniu tego okresu staje się umową zawartą na czas nieokreślony ( a więc bez daty jej rozwiązania). Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. W przypadku gdybyś planował zawrzeć taką umowę wyłącznie z jedną osobą – skorzystaj z innego dokumentu expert legal
49,99zł za 1 dokument
Umowa o podnoszenie kwalifikacji - kurs
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w kursie, wybierz tą umowę.
49,99zł za 1 dokument