Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem tworzy bardziej trwały stosunek pracy względem pozostałych umów o pracę, nie wskazujemy w takiej umowie daty zakończenie jej obowiązywania. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, w razie konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, należy mu podać przyczyny podjęcia takiej decyzji ( takiego wymogi nie mają umowy o pracę innego rodzaju – na czas określony i próbny) Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski. W przypadku gdyby stałym miejscem wykonywania pracy było miejsce poza Polską, wybierz inny dokument – umowę o pracę poza granicami Polski.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Jest do umowa, jaką pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w przypadku, w którym stanowisko pracy pracownika wymaga możliwości przemieszczania a pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pojazdu służbowego – w tym celu pracownik wyraża zgodę na korzystanie ze swojego pojazdu prywatnego w celu realizacji zadań służbowych ( wykonywania powierzonej mu pracy).
49,99zł za 1 dokument
Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to umowa, którą możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument