Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia podyplomowe

Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w studiach podyplomowych, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów licencjackich/magisterskich . Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów tego rodzaju przygotowana jest odrębna umowa.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po zakończeniu stosunku pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący po zakończeniu stosunku pracy, skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący jednocześnie okres zatrudnienia a lub wyłącznie okres zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.
69,99zł za 1 dokument
Oświadczenie o przyznawaniu/nieprzyznawaniu świadczenia urlopowego
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Użyj tego dokumentu, jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzysz ZFŚS ani nie wypłacasz świadczenia urlopowego, powinieneś wydać następujące zawiadomienie.
14,99zł za 1 dokument