Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia

Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenie kwalifikacji jest udział pracownika w kursie, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów podyplomowych. Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów podyplomowych przygotowana jest odrębna umowa.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na okres próbny
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,  w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
29,99zł za 1 dokument
Wniosek o urlop opiekuńczy przewidziany w art. 173(1) Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.
Za darmo