Umowa o podnoszenie kwalifikacji - kurs

Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenia kwalifikacji jest udział pracownika w kursie, wybierz tą umowę.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Informacja o warunkach zatrudnienia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Informacja zgodna z nowelizacją kodeksu pracy wprowadzoną w dniu 26 kwietnia 2023 r.
50,00zł za 1 dokument
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracodawcy, u którego działają związki zawodowe
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
To wersja dla pracodawcy, u którego działa co najmniej 1 związek zawodowy. W takiej sytuacji pracodawca musi ustalić tekst Regulaminu w porozumieniu z takim związkiem lub związkami. Nie jest właściwy dla pracodawcy, u którego nie działa żadna organizując związkowa, gdyż taki z kolei musi dokonać uzgodnienia treści Regulaminu z przedstawicielem pracowników i skorzystać z wersji Regulaminu dla pracodawcy u którego nie działają związki.
299,99zł za 1 dokument