Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Kategorie: Ogólne, Umowy o pracę

Umowa ta może zostać zastosowana w przypadku, gdy dochodzi do indywidualnego powierzenia mienia pracownikowi – pracownik odpowiada w takim wypadku wyłącznie samodzielnie za powierzone mu mienie, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy. Powierzenie mienia może nastąpić z obowiązkiem zwrotu albo z obowiązkiem wyliczenia się – należy wybrać w tym wypadku odpowiedni wariant – obowiązek zwrotu powstaje w przypadku powierzenia indywidualnego przedmiotu, np. służbowy laptop. Z obowiązkiem wyliczenia się mamy natomiast do czynienia w przypadku, gdy pracownikowi zostaje powierzone mienie w formie większej ilości przedmiotów lub towaru, np. towar w sklepie spożywczym, surowce/narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, które po zakończeniu danego okres pracownik powinien zwrócić w odpowiedniej ilości.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. W przypadku gdybyś planował zawrzeć taką umowę wyłącznie z jedną osobą – skorzystaj z innego dokumentu expert legal
49,99zł za 1 dokument
Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o pracę na zastępstwo to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. okres nieobecności zastępowanego pracownika z uwagi na jego usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną np. korzystaniem z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski.
29,99zł za 1 dokument