Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

Umowa ta może zostać zastosowana w przypadku, gdy dochodzi do indywidualnego powierzenia mienia pracownikowi – pracownik odpowiada w takim wypadku wyłącznie samodzielnie za powierzone mu mienie, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy. Powierzenie mienia może nastąpić z obowiązkiem zwrotu albo z obowiązkiem wyliczenia się – należy wybrać w tym wypadku odpowiedni wariant – obowiązek zwrotu powstaje w przypadku powierzenia indywidualnego przedmiotu, np. służbowy laptop. Z obowiązkiem wyliczenia się mamy natomiast do czynienia w przypadku, gdy pracownikowi zostaje powierzone mienie w formie większej ilości przedmiotów lub towaru, np. towar w sklepie spożywczym, surowce/narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, które po zakończeniu danego okres pracownik powinien zwrócić w odpowiedniej ilości.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Pismo zwracające wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 182(1a) /art. 183 § 4–4(3) Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Skorzystaj ze wzoru, będąc pracodawcą, jeżeli pracownik przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 182(1a) albo art. 183 § 4–4(3) (tzw. odrębny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części ustawy), ale nie rozpoczął jeszcze korzystania z tego urlopu w dniu 26 kwietnia 2023 r.
Za darmo
Polecenie wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to pismo, jakie możesz wykorzystać, kiedy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na zagrożenia dla zdrowia wynikające z zachorowań na COVID 19.
9,99zł za 1 dokument