Regulamin wynagradzania

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik, który zatrudnia mniej pracowników, również może wprowadzić regulamin wynagradzania, regulujący kwestie wynagrodzeń przyznawanych przez pracodawcę i innych świadczeń związanych z pracą. Regulamin przewiduje możliwość przyznawania nagród i premii. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Obwieszczenie o czasie pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Obwieszczenie jest to dokument, jaki w swoim zakładzie pracy musi wprowadzić każdy pracodawca, jeżeli nie obowiązuje u niego regulamin pracy (czyli nie zatrudnia więcej niż 50 pracowników) lub układ zbiorowy pracy Dokument te informuje pracowników o tym, jakim podlegają systemom i rozkładom czasu pracy, ile wynosi ich okres rozliczeniowy, jakie pracodawca ustala godziny pracy i w jaki sposób je zmienia.
99,99zł za 1 dokument
Informacja o zasadach kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to pismo, którym można przekazać pracownikowi informacje o zasadach wyrywkowej kontroli trzeźwości lub kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w zakładzie pracy i jej podstawach w wewnętrznych przepisach prawa. Zanim skorzystasz ze wzoru dokumentu, upewnij się, że w Twoich dokumentach wewnętrznych - regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy czy odrębnym obwieszczeniu, istnieje podstawa prawna do wydania informacji.
Za darmo