Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Jest to dokument zawierający regulamin wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy przez pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem Sars-CoV-2. Jeżeli stosujesz takie rozwiązanie jako pracodawca, powinieneś wdrożyć taki regulamin, ustala zasady organizacji procesu pracy zdalnej oraz związane z tym szczególne prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący w trakcie trwania stosunku pracy, ale także po jego zakończeniu , skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący wyłącznie okres zatrudnienia lub wyłącznie okres zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.
69,99zł za 1 dokument
Umowa o zachowaniu poufności
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, jaka może zostać zawarta z Pracownikiem przy zawarciu umowy o pracę, w sytuacji, kiedy Pracownik, w związku z zajmowanym przez siebie stanowiskiem, uzyska dostęp do istotnych dokumentów Pracodawcy, których treść wymaga zachowania poufności.
69,99zł za 1 dokument