Regulamin pracy zdalnej

Jest to regulamin, który ustala warunki wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników zakładu pracy. Regulamin zawiera również wzory załączników, powołane w swojej treści. Skorzystaj z regulaminu, jeżeli nie występują w Twojej firmie związki zawodowe lub gdy nie udało ci się w terminie przewidzianym przepisami, zawrzeć porozumienia dotyczącego pracy zdalnej ze związkami zawodowymi. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wniosek, jaki może złożyć pracownik, który skorzystał z pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia a obecnie chce przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy.
10,00zł za 1 dokument
Informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinien spełnić pracownik podczas wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Dokument obowiązkowy, przygotowany zgodnie z art 67(31) par. 5 Kodeksu pracy.
30,00zł za 1 dokument