Regulamin pracy zdalnej

Jest to regulamin, który ustala warunki wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników zakładu pracy. Regulamin zawiera również wzory załączników, powołane w swojej treści. Skorzystaj z regulaminu, jeżeli nie występują w Twojej firmie związki zawodowe lub gdy nie udało ci się w terminie przewidzianym przepisami, zawrzeć porozumienia dotyczącego pracy zdalnej ze związkami zawodowymi. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna]

Indywidualne porozumienie dotyczące uzgodnienia pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to dokument, jaki możesz wykorzystać, jeżeli chcesz indywidualnie uzgodnić z pracownikiem zasady wykonywania pracy zdalnej, gdy np. u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy zdalnej.
50,00zł za 1 dokument
Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wzór wniosku pracownika o okazjonalną pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
10,00zł za 1 dokument