Regulamin pracy dla zakładu produkcyjnego

Regulamin pracy jest to dokument, jaki pracodawca: - musi wprowadzić w swoim zakładzie pracy jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników chyba że u pracodawcy wprowadzono układ zbiorowy pracy - zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli nie obowiązują go postanowienia układu zbiorowego pracy. - zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że obowiązują u niego postanowienia układu zbiorowego pracy. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Możesz uregulować regulaminem również pełną procedurę dot. badania trzeźwości. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać ze wzorów zgromadzonych w naszym systemie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument upoważniający osobę dokonującą kontroli w imieniu pracodawcy do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości w stosunku do pracowników i innych osób w miejscu pracy.
9,99zł za 1 dokument
Regulamin pracy dla pracy biurowej
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Regulamin może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej. W regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
299,99zł za 1 dokument