Regulamin pracy dla pracy biurowej

Jest to regulamin, który może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej – jeżeli prowadzisz taką działalność, czyli niezwiązana z produkcją – wybierz ten dokument. W niniejszym regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Regulamin pracy jest to dokument, jaki pracodawca: - musi wprowadzić w swoim zakładzie pracy jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników chyba że u pracodawcy wprowadzono układ zbiorowy pracy - zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli nie obowiązują go postanowienia układu zbiorowego pracy. - zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że obowiązują u niego postanowienia układu zbiorowego pracy. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

W regulaminie masz możliwość pełnego uregulowania procedury dotyczącej badania trzeźwości.

Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Protokół z odmowy poddania się kontroli trzeźwości
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument, który można wykorzystać przy przeprowadzaniu kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy. Jego wzór powinien stanowić odpowiednio załącznik do regulaminu pracy/aneksu dotyczącego zmian w regulacjach regulaminu pracy w zakresie kontroli trzeźwości/obwieszczenia o kontroli trzeźwości. Dokument zawiera pola do samodzielnego uzupełnienia/wyboru potrzebnej wersji.
29,99zł za 1 dokument
Notatka służbowa - oddalenie się z miejsca pracy
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument, który można wykorzystać przy przeprowadzaniu kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy, jeżeli pracownik oddali się z miejsca pracy, co uniemożliwi jego kontrolę trzeźwości. Jego wzór powinien stanowić odpowiednio załącznik do regulaminu pracy/aneksu dotyczącego zmian w regulacjach regulaminu pracy w zakresie kontroli trzeźwości/obwieszczenia o kontroli trzeźwości. Jest to dokument zawierający pola do samodzielnego uzupełnienia/wyboru właściwej wersji.
29,99zł za 1 dokument