Przedwstępna umowa o pracę

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Umowy o pracę

Jest to umowa, jaką możesz zawrzeć z kandydatem do pracy, który nie może od razu podpisać umowy o pracę, np. z uwagi na trwające zatrudnienie u innego pracodawcy. Umową tą ustalasz istotne warunki przyszłej umowy o pracę, jak również możesz zobowiązać w niej stronę, z winy której nie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, do zapłaty kary umownej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na czas określony
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa o pracę na czas określony to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. że zawarta jest w niej data jej rozwiązania. Najistotniejszym jest, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami (pracownik-pracodawca), nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.
29,99zł za 1 dokument
Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.
Za darmo