Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura określa zasady bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w trakcie pracy zdalnej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wykorzystaj w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej w trackie trwania stosunku pracy, albo w przypadku wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę, taka informacja winna być przekazana pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej
10,00zł za 1 dokument
Wniosek pracownika o uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wniosek, jaki może złożyć pracownik, który chce skorzystać z pracy zdalnej. Złożony wniosek jest wiążący dla pracodawcy, jeżeli pracownik znajduje się w grupie uprzywilejowanej.
10,00zł za 1 dokument