Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura określa zasady bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w trakcie pracy zdalnej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna]

Polecenie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
10,00zł za 1 dokument
Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Skorzystaj, jeżeli chcesz wycofać się wobec złożonego pracownikowi polecenia pracy zdalnej i przywrócić go do pracy stacjonarnej.
10,00zł za 1 dokument