Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę można zawrzeć z pracownikiem w każdym czasie – niezależnie od ochrony jakiej podlega w chwili jego zawarcia czy innych przeszkód, które uniemożliwiałyby rozwiązanie umowy o prace jednostronnie przez pracodawcę. Porozumienie jest dokumentem dobrowolnie podpisywanym przez pracownika – do jego zawarcia zatem jest niezbędna właśnie zgoda pracownika. Niniejszy dokument nie nadaje się do sytuacji zwolnień grupowych – skorzystaj z innego dokumentu – porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie zwolnień grupowych

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o pracę na okres próbny
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,  w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
29,99zł za 1 dokument
Umowa o pracę na czas określony
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o pracę na czas określony to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. że zawarta jest w niej data jej rozwiązania. Najistotniejszym jest, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami (pracownik-pracodawca), nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.
29,99zł za 1 dokument