Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę można zawrzeć z pracownikiem w każdym czasie – niezależnie od ochrony jakiej podlega w chwili jego zawarcia czy innych przeszkód, które uniemożliwiałyby rozwiązanie umowy o prace jednostronnie przez pracodawcę. Porozumienie jest dokumentem dobrowolnie podpisywanym przez pracownika – do jego zawarcia zatem jest niezbędna właśnie zgoda pracownika. Niniejszy dokument nie nadaje się do sytuacji zwolnień grupowych – skorzystaj z innego dokumentu – porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie zwolnień grupowych

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący w trakcie trwania stosunku pracy, ale także po jego zakończeniu , skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący wyłącznie okres zatrudnienia lub wyłącznie okres zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.
69,99zł za 1 dokument
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. W przypadku gdybyś planował zawrzeć taką umowę wyłącznie z jedną osobą – skorzystaj z innego dokumentu expert legal
49,99zł za 1 dokument