Porozumienie o zmianie warunków pracy

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Dokument ten należy wykorzystać w sytuacji, kiedy zamierzamy zmienić warunki pracy pracownika – tj. np. : - zmienić mu wyznaczone stanowisko pracy - zmienić wymiar etatu - zmienić warunki wynagradzania (wysokość wynagrodzenia, kwestie premiowe) - zmienić miejsce wykonywania pracy a pracownik na takie działanie wyraża zgodę i wolę dobrowolnego zawarcia porozumienia.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Polecenie wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument, jaki pracodawca może złożyć pracownikowi w przypadku, kiedy zamierza mu powierzyć prace na innym stanowisku, niż to wyznaczone w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, np. z uwagi na chwilowy brak zatrudnienia na tym stanowisku, brak wystarczającego obłożenia pracą itp. Pracownik nie może odmówić pracodawcy wykonania takiego polecenia, jest ono wiążące dla pracownika.
14,99zł za 1 dokument
Wniosek o przeliczenie wymiaru otrzymywanego zasiłku
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli w dniu 26 kwietnia 2023 r. będziesz pobierać/pobierasz zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
Za darmo