Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w okresie izolacji

Jest to porozumienie, jakie możesz zawrzeć z pracownikiem, gdy ten wyrazi wolę wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej na niego izolacji.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po zakończeniu stosunku pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli chcesz nałożyć na Pracownika zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo, obowiązujący po zakończeniu stosunku pracy, skorzystaj z treści niniejszej umowy. Jeżeli chcesz ustanowić wobec pracownika taki zakaz, ale obejmujący jednocześnie okres zatrudnienia a lub wyłącznie okres zatrudnienia, skorzystaj z innej umowy zgromadzonej w naszej bazie.
69,99zł za 1 dokument
Regulamin wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument zawierający regulamin wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy przez pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem Sars-CoV-2. Jeżeli stosujesz takie rozwiązanie jako pracodawca, powinieneś wdrożyć taki regulamin.
99,99zł za 1 dokument