Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Jest to pismo, jakie możesz wykorzystać, kiedy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na zagrożenia dla zdrowia wynikające z zachorowań na COVID 19.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o zachowaniu poufności
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, jaka może zostać zawarta z Pracownikiem przy zawarciu umowy o pracę, w sytuacji, kiedy Pracownik, w związku z zajmowanym przez siebie stanowiskiem, uzyska dostęp do istotnych dokumentów Pracodawcy, których treść wymaga zachowania poufności.
69,99zł za 1 dokument
Polityka antymobbingowa
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Wewnętrzna polityka antymobbingowa jest dokumentem, który może stanowić załącznik do regulaminu pracy lub w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia regulaminu pracy może stanowić odrębny dokument wewnętrzny pracodawcy. Wewnętrzna polityka antymobbingowa ma na celu usprawnienie postępowania w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy zachowań polegających na mobbingu.
99,99zł za 1 dokument