Polecenie wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy

Jest to dokument, jaki pracodawca może złożyć pracownikowi w przypadku, kiedy zamierza mu powierzyć prace na innym stanowisku, niż to wyznaczone w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, np. z uwagi na chwilowy brak zatrudnienia na tym stanowisku, brak wystarczającego obłożenia pracą itp. Pracownik nie może odmówić pracodawcy wykonania takiego polecenia, jest ono wiążące dla pracownika.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Regulamin wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument zawierający regulamin wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy przez pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem Sars-CoV-2. Jeżeli stosujesz takie rozwiązanie jako pracodawca, powinieneś wdrożyć taki regulamin.
99,99zł za 1 dokument
Pismo informujące związek zawodowy o odrzuceniu sprzeciwu pracownika od nałożonej na niego kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Niniejsze pismo stanowi wzór informacji do związku zawodowego reprezentującego pracownika, którego dotyczy ukaranie karą porządkową. Jest to wzór obowiązkowego pisma, jakie należy skierować do organizacji związkowej na etapie rozpoznawania sprzeciwu pracownika od nałożonej kary, a w zasadzie odrzucenia tego sprzeciwu, w przypadku gdy pracownik przez daną organizację jest reprezentowany.
9,99zł za 1 dokument